Ajornament IVA 2017

Després de publicar el RDL 3/2016 que pràcticament feia desaparèixer amb caràcter general la possibilitat d’ ajornar l’IVA, entre altres, s’han succeït diverses notícies. Aquestes semblaven indicar que en principi, els autònoms sí que podrien ajornar l’IVA si aquest era inferior a 30.000 € (nota en la web de l’AEAT de 13/1/2017) i posteriorment que també ho podien fer les PIMES. Però això no es exactament així.

Podríem dir que no existeix variació al RDL 3/2016 i la condició per ajornar l’IVA continua sent que l’IVA que es pretén ajornar no s’hagi cobrat. La instrucció 1/2017 de l’AEAT de 18/1/2017 dóna els detalls de com procedir.

Aquesta instrucció distingeix entre els ajornaments que no exigeixen garantia (deute inferior a 30.000 €) i els que sí que l’exigeixen (deute superior a 30.000 €). Pels inferiors a 30.000 € la resolució serà automàtica i es concedirà directament l’ajornament, que en el cas de l’IVA serà com a màxim de 12 mesos per a persones físiques (autònoms i arrendadors) i 6 mesos per la resta (societats, comunitats de béns, associacions, etc.).

Segons això no podem afirmar que tant els autònoms i les PIMES poden ajornar sempre els deutes d’IVA inferiors a 30.000 €. El que diu la instrucció 1/2017 és que en aquests casos l’AEAT resoldrà favorablement els ajornaments per entendre que, sota la responsabilitat del contribuent, s’acompleix que només es demana ajornament de l’IVA no cobrat, sense necessitat d’acreditar-ho en el moment de la sol·licitud. No obstant això, posteriorment l’AEAT pot comprovar la veracitat d’aquest càlcul i sancionar si s’ha demanat un excés d’ajornament.

(RDL 3/2016 I NOTA DE L’AEAT 13/01/2017)

Articles Relacionats

Estrenem pàgina web

Comencem l'any amb força: hem decidit renovar la nostra pàgina web. El canvi no és només a nivell estètic i de forma, sinó que hem decidit que sigu...