Servei de corredoria d'assegurances - Gestoria Jorba

Servei de corredoria d’assegurances

Estudi i assessorament de diverses assegurances:

  • De vehicles.
  • Multirisc de la llar.
  • De responsabilitat civil.
  • D’empreses i administradors.
  • D’accidents, malalties i hospitalització.
  • D’incendis.
  • De comunitats de propietaris.
  • De vida, invalidesa i jubilació.
Servei de corredoria d'assegurances - Gestoria Jorba