Serveis

Ofrecemos todo lo relacionado con el ámbito laboral. Desde el momento del alta, llevando un seguimiento exhaustivo de todas las modificaciones que puedan afectar a sus clientes.
Assessorament i gestió jurídica-mercantil en relació a qüestions rellevants de la teva  empresa així com tràmits particulars amb força legal: constitució i dissolució de societats, contractes de lloguer, gestió d’herències,…
Nos encargamos de todos los temas contables que puedan afectar a su empresa, desde su creación al estado de cuentas i la presentación de libros a los diferentes organismos.
Àrea de Trànsit - Gestoria Jorba
Gestió de tràmits relacionats amb la Prefectura de Trànsit i  la Generalitat de Catalunya referent vehicles de tota mena: matriculacions, baixes de vehicles, visa de transport…
Servei Àrea Fiscal Gestoria Assessoria Jorna Manresa
Asesoramiento en materia tributaria en todo lo referente a los libros obligatorios, impuestos y obligaciones fiscales del contribuyente: IAE, IVA, IRPF, renta y patrimonio, permisos…
Constitució de Comunitats de Propietaris, redacció d’estatuts, legalització de llibres d’actes, convocatòria de juntes, etc i totes les gestions lligades a la responsabilitat d’una comunitat.