Serveis

Aquesta secció ofereix tot el relacional amb l’àmbit laboral des de el moment de l’alta, portant un seguiment exhaustiu de totes les modificacions que puguin afectar als seus clients.
Assessorament i gestió jurídica-mercantil en relació a qüestions rellevants de la teva  empresa així com tràmits particulars amb força legal: constitució i dissolució de societats, contractes de lloguer, gestió d’herències,…
Ens encarreguem de tots el temes comptables que puguin afectar a la seva empresa, des de l’inici, comptabilització  i la  presentació de llibres als diferents organismes.
Àrea de Trànsit - Gestoria Jorba
Gestió de tràmits relacionats amb la Prefectura de Trànsit i  la Generalitat de Catalunya referent vehicles de tota mena: matriculacions, baixes de vehicles, visa de transport…
Servei Àrea Fiscal Gestoria Assessoria Jorna Manresa
Assessorament en matèria tributaria en tot el referent als llibres obligatoris, impostos i obligacions fiscals del contribuent: IAE, IVA, IRPF, renda i patrimoni, permisos…
Constitució de Comunitats de Propietaris, redacció d’estatuts, legalització de llibres d’actes, convocatòria de juntes, etc i totes les gestions lligades a la responsabilitat d’una comunitat.