Area mercantil Gestoria Assessoria Jorba Manresa

Àrea jurídica

L’àrea jurídica engloba molts aspectes de la vida diària, tant a nivell personal com professional. Des dels tràmits per a llogar o vendre una propietat a la gestió de patrimoni. Són gestions feixugues on és molt important tenir un bon assessorament per a treure’n el màxim rendiment.

A Gestoria Jorba fem assessorament i gestió jurídica-mercantil en relació a qüestions rellevants de la teva empresa així com tràmits particulars amb força legal.

Més concretament parlem de:

 • Assessorament jurídico-mercantil, civil, administratiu, laboral i fiscal.
 • Constitució, transformació, liquidació i dissolució societats.
 • Modificacions estatutàries.
 • Transmissió d’accions o participacions.
 • Convocatòria i assistència a Junta general de Socis.
 • Constitució de societats civil, comunitats de bens, associacions, fundacions, cooperatives, etc.
 • Redacció de tot tipus de contractes civils i mercantils.
 • Tràmits de compravenda.
 • Confecció contractes de lloguer, permuta, d’arres, etc.
 • Tramitació d’escriptures, notes simples, apoderaments, etc.
 • Gestió d’herències, donacions i successions.
 • Redacció de testaments i protocols familiars.
 • Gestions davant els Registres Civils, Mercantils, de la Propietat.
 • Gestió davant l’Oficina espanyola de Patents i marques.
 • Sol·licitud d’últimes voluntats.
 • Apóstilla de documents notarials i judicials.
 • Realització de tot tipus de procediments judicials mitjançant la col·laboració amb despatxos d’advocat d’àmbit nacional.

Per a consultes dins l’Àrea Jurídica, podeu contactar directament a lluisjorba@gestoriajorba.com.