Ajornament IVA 2017

Després de publicar el RDL 3/2016 que pràcticament feia desaparèixer amb caràcter general la possibilitat d’ ajornar l’IVA, entre altres, s’han succeït diverses notícies. Aquestes semblaven indicar que en principi, els autònoms sí que podrien ajornar l’IVA si aquest era inferior a 30.000 € (nota en la web de l’AEAT de 13/1/2017) i posteriorment que també ho podien fer les PIMES.