Consultoria en compliance penal

Les últimes reformes penals ens han portat una nova responsabilitat en l’àmbit penal per a les empreses que ja no es limita a sancions econòmiques, i que les pot dur fins i tot a que se’ls imposin penes tan greus com l’anomenada “mort empresarial” o tancament de l’empresa. La bona notícia és que ja és possible eliminar aquesta responsabilitat mitjançant la realització d’un pla de prevenció de riscos penals (compliance penal).

Amb l’objectiu de protegir els nostres clients, el nostre despatx col·labora amb la mercantil JUDILEX, que és una societat formada per exmagistrats, que es dedica exclusivament a la implantació del compliance penal i que ha desenvolupat uns programes individualitzats de compliance a l’abast de totes les empreses. Aquests programes segueixen les recomanacions de la ISO 19600 i son fruit de l’experiència d’anys d’exercici al capdavant de jutjats i tribunals, el que garanteix els coneixements jurídics, l’honestedat, la transparència i l’excel·lència que permeten complir els objectius marcats per la norma penal.

Tenir un programa de compliance penal no només serveix per protegir l’empresa davant d’una possible responsabilitat penal, sinó que també transmet l’honestedat, l’honorabilitat i la transparència de l’empresa a clients i proveïdors, sobretot d’aquelles mercantils que tenen tractes a països anglosaxons, on la cultura del compliment fa anys que està implantada i és considerada com una de les bases per una organització exitosa i sostenible.

El compliance penal es converteix doncs, no només en una necessitat, sinó també en una oportunitat i un avantatge competitiu de l’empresa davant uns clients cada vegada més conscienciats i compromesos amb els valors ètics i socials.