Àrea Comptable Gestoria Jorba

Àrea comptable

Estem en una època on ser emprenedor és un fenomen habitual. Ens fem a nosaltres mateixos i creem els nostres propis projectes. Crear una empresa no és senzill, requereix una sèrie de coneixements en àrea comptable complicats de gestionar.

Tu dedica’t a fer el que més t’agrada, nosaltres ens encarreguem de tots el temes comptables que puguin afectar a la teva empresa, des de l’inici, comptabilització  i la  presentació de llibres als diferents organismes.

Més concretament parlem de:

  • Assessorament en matèria comptable.
  • Comptabilitat per a empresaris individuals, societats civil, mercantils, cooperatives, associacions, etc.
  • Presentació telemàtica declaracions tributaries.
  • Confecció declaracions Instrastat.
  • Confecció llibres.
  • Confecció Impost de Societats.
  • Confecció i presentació comptes anuals.
  • Confecció impostos mensuals, trimestrals i anuals.
  • Representació davant inspeccions tributàries.
  • Assessorament operacions instracomitaries.