Ajornament IVA 2017

Després de publicar el RDL 3/2016 que pràcticament feia desaparèixer amb caràcter general la possibilitat d’ ajornar l’IVA, entre altres, s’han succeït diverses notícies. Aquestes semblaven indicar que en principi, els autònoms sí que podrien ajornar l’IVA si aquest era inferior a 30.000 € (nota en la web de l’AEAT de 13/1/2017) i posteriorment que també ho podien fer les PIMES.

Estrenem pàgina web

Comencem l’any amb força: hem decidit renovar la nostra pàgina web. El canvi no és només a nivell estètic i de forma, sinó que hem decidit que sigui un servei més pels nostres clients.
A part de la informació bàsica sobre la nostra, també oferim novetats com l’àrea laboral, on els nostres clients podran consultar el programa de gestió.