ALTRES SERVEIS

A més dels serveis que oferim en cartera, a Gestoria Assessoria Jorba tenim un ventall de professionals vinculats a la nostra empresa que fan que puguem ampliar aquesta oferta de serveis.

Alguns d’ells són:

El nostre objectiu és ajudar a les empreses i organitzacions a través d’una assistència tècnica, a resoldre i gestionar tots aquells aspectes que en l’àmbit de la prevenció necessitin d’un suport específic de gestió, de col·laboració i/o de consultoria que els permeti mantenir i millorar la seva gestió.
A Assessoria Jorba gestionem el risc comercial de la teva empresa mitjançant l’assegurança de crèdit.
El compliance penal es converteix, doncs, no només en una necessitat, sinó també en una oportunitat i un avantatge competitiu de l’empresa davant uns clients cada vegada més conscienciats i compromesos amb els valors ètics i socials.